Portfolio

[View Thumbnails]

 

Stopover, oil and wax on canvas, 30" x 24"

Stopover, oil and wax on canvas, 30
Picture 2 of 184

Stopover

‘“Animas”, oil and wax on canvas, 30” x 36”